DİRİLİŞ PROJESİ

DİRİLİŞ PROJESİ HAKKINDA


Filmlerin İçerikleri ve Türleri Hakkında;


Uluslararası üne sahip yönetmen ve proje koordinatörü Erdem Çetinkaya, Kutsal Gizemler serisi ile insanların inancını artırıcı ve gayrimüslimlerin inanmasına vesile olması amaçlanan belgeseller ve akabinde gelecek sinema filmleri yoluyla en ikna edici bilgileri ve İslam ile ilgili izleyenleri sarsıcı güzellikte bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Böylelikle farklı kültürler birbirini daha iyi anlayarak kardeşliğe ve kaynaşmaya giden bir köprü inşa edilecektir. Tüm filmlerin ve belgesellerin içerikleri uzman bilim adamlarına ve ilahiyatçılara incelettirilerek hatasız olmasına özen gösterilmektedir.

Kutsal Gizemler belgeselinin İçerik Danışmanları; İlahiyatçı Doç. Dr. Halis Aydemir ve Nörobiyolog Doç Dr. Sinan Canan'dır. Belgesellerdeki tüm bölümlerde anlatılanlar, bilim adamlarının açıklayıcı röportajları ile güçlendirilmekte ve tasdik edilmektedir. Belgeselimizde, keşifleri ve yapılan araştırmalara ilişkin verdikleri onaylayıcı röportajları ile katkıda bulunan ve senaryoları denetleyen bilim adamlarının listesi aşağıdadır.

 
İçerik Danışmanları ve Denetleme;
 • Tıp Bölümü Dr. Ömer Deveci
 • İlahiyatçı Doç. Dr. Halis Aydemir
 • Nörobiyolog Doç Dr. Sinan Canan

Röportaj Veren Bilimadamları;
 • Matematik - İstatistik Bölümü Prof. Dr. Mahmut Kartal
 • Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Adem Tatlı
 • İlahiyat Bölümü Dr. Niyazi Beki
 • Jeoloji Bölümü Prof. Dr. Ali Bilgin
 • Fizik - Astronomi Bölümü Ali Ant (Eski Nasa Bilimadamı)


Sinema Filmleri İçerikleri;


Belgeseller Serilerinde Kuran'ın bilimsel açıdan üstün özellikleri yanı sıra sevgi ve barış yönü vurgulanarak dinimiz hakkındaki yanlış bilinen ön yargılar giderilmeye çalışılacaktır. Yaptığımız araştırmalarda batıda İslam’a dair aşağıdaki türden yanlış önyargıların kazınmış olduğunu tespit ettik.
 1. Müslümanlar (hâşâ) Kâbe’ye ve Hz. Muhammed'e tapan putperest ve sapkın bir topluluktur. (hâşâ)
 2. Hz. Muhammed’in (a.s) kabri Kâbe’nin içindedir.(hâşâ)
 3. Müslümanlar için Kuran'a göre (hâşâ) Müslüman olmayan herkesi öldürmek farzdır ve buna cihat denir.(hâşâ)
 4. Dünyadaki terörün günümüzde kaynağı Kuran'dır. (hâşâ)
 5. Müslümanlar Hz. İsa'yı reddederler ve onu Yahudiler gibi sahte peygamber sayarlar. (hâşâ)
 6. Geride kalmışlığın ve bilimdışılığın kaynağı İslam'dır. (hâşâ)
 7. Kuran Hz. Muhammed'in kendi aklından yazdığı bir kitaptır. (hâşâ)... Ve daha niceleri

 
Amaç; bu önyargıların en güzel yollarla ve delilleriyle silinmesi, olumsuz düşüncelerin yok edilmesidir. Bununla birlikte İslam’ın sahip olduğu ahlaki güzellikler ve harikulade bilimsel yönleri birlikte verilmeye gayret edilecektir. Bu hassas konuyla ilgili şu ana kadar yaptıklarımız ve inancımız yeterli bir gösterge olmalıdır. Sinema filmlerinde ise aksiyon, bilim kurgu, dramlar yolu ile oldukça sürükleyici bir hikâyenin içerisine görsel efektlerle bezeli sinema eserleri ile bu bilgilerin akıcılığı bozmadan doğal bir biçimde yerleştirilerek verilmek istenen mesajın sunulmasıdır. Çağımız imaj çağıdır. Ne söylediğinizden çok, nasıl söylediğiniz, nasıl sunduğunuz çok daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle çok büyük bir emek, profesyonellik ve büyük bütçeler gerekmektedir.
 

Dünyaya Filmler Nasıl Yayılacak?

 • Bütçe ve talepler doğrultusunda mümkün olan her ülkede sinemalarda, tüm popüler dillerde seslendirmeleri yapılarak,
 • Dünyadaki tüm film festivallerinin listesi çıkarılıp istisnasız hepsine DVD ve blue-ray dataları gönderilerek,
 • Tüm dünyada DVD Satış ve Dağıtım ağına girmek için gerekli girişimlerde bulunarak,
 • Tüm dünyadaki TV kanallarının listesi çıkarılıp hepsinde gösterimi için bağlantı kurularak ve örnek kopyaların gönderilerek tüm dünyaya ulaşması sağlanacak.

 

Filmlerden ve Sponsorluklarla Gelen Desteklerden Oluşan Finansman Aşağıdaki Şekillerde değerlendirilecektir;

 • Filmin gayrimüslim ülkelerde popüler TV’lerde Prime-Time'da yayınlatılması için TV’ye para ödenmesi gerektiğinde,
 • İnternetten film için yapılacak reklam çalışmalarında ve ücretsiz gösterimlerde,
 • Dünyanın en kalabalık şehirlerinin merkezlerinde milyonlarca ücretsiz DVD hediye edilmesi için (Bir DVD toptan, zarflı ve baskılı olarak yaklaşık 15 cent e mal olmaktadır.),
 • Gazete ve dergilerle birlikte ücretsiz verilmesinin sağlanmasında,
 • Seslendirmeler, çeviriler ve yeni filmlerin yapılmasında,
 • Mail marketing ile milyarlarca e-postaya zincir mailler, tavsiye sistemleri vb. yoluyla duyurulmasında,
 • Yabancı ülkelerde filmin TV reklamlarını vermek için,
 • TV az olan az gelişmiş ülkelerde gezici sinema sistemleri kurulması için,
 • Dünya genelinde İslami Tebliğ Merkezleri açılması için.


Araştırmacı Yazar ve Yönetmen Erdem Çetinkaya
Mehdi, kutsal gizemler, kutsal, gizemler, erdem, Erdem Çetinkaya, ateizm, inanmak, altın oran, oran, gizemli, inanmak, iman, inanç, tebliğ, 1.618, 618, 109,10 9, astronomi, matematik, Kur’an-ı Kerim, dünya, güneş, ay, internet, İslam, Müslümanlık, Muhammed (a.s), sır, nasa, mucize, hadis, ayet, diriliş, diriliş projesi, projeler, ateist, insan, insanlık, miras, sure, Kuran, soru, cevap, kader, doğaüstü, dua,